Januar 2018

 • Winter06.01.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Time Out (1)10.01.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden1 Plätze verfügbar
 • Italien11.01.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden1 Plätze verfügbar
 • Thailand14.01.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden2 Plätze verfügbar
 • Schweiz18.01.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Erotic Food20.01.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden2 Plätze verfügbar
 • Weltreise21.01.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Winter25.01.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden8 Plätze verfügbar
 • Fleischgenuss27.01.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Skandinavien28.01.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar

Februar 2018

 • Thailand03.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Italien04.02.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Time Out (2)08.02.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden3 Plätze verfügbar
 • Frankreich09.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Sterneküche10.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden6 Plätze verfügbar
 • Winter11.02.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Erotic Food zum Valentinstag14.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Schweiz15.02.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden13 Plätze verfügbar
 • Italien16.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Weltreise17.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Fleischgenuss18.02.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden2 Plätze verfügbar
 • Time Out (1)21.02.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden12 Plätze verfügbar
 • Winter23.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden2 Plätze verfügbar
 • Skandinavien24.02.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Erotic Food25.02.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar

März 2018

 • Weltreise02.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Sterneküche03.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Frankreich04.03.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden1 Plätze verfügbar
 • Thailand07.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden6 Plätze verfügbar
 • Skandinavien09.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Oster-Kochkurs11.03.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden12 Plätze verfügbar
 • Schweiz15.03.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden12 Plätze verfügbar
 • Oster-Kochkurs16.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden8 Plätze verfügbar
 • Fleischgenuss17.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Thailand18.03.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden5 Plätze verfügbar
 • Time Out (2)21.03.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden13 Plätze verfügbar
 • Erotic Food23.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden6 Plätze verfügbar
 • Oster-Kochkurs24.03.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Frühlings-Kochkurs25.03.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden1 Plätze verfügbar
 • Schweiz28.03.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar

April 2018

 • Time Out (1)05.04.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Frankreich06.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Frühlings-Kochkurs07.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden8 Plätze verfügbar
 • Fleischgenuss08.04.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden4 Plätze verfügbar
 • Thailand11.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden9 Plätze verfügbar
 • Sterneküche13.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden3 Plätze verfügbar
 • Erotic Food14.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden7 Plätze verfügbar
 • Weltreise15.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden13 Plätze verfügbar
 • Frühlings-Kochkurs18.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden10 Plätze verfügbar
 • Schweiz19.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden14 Plätze verfügbar
 • Fleischgenuss20.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Italien21.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Thailand22.04.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Time Out (2)25.04.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden14 Plätze verfügbar
 • Skandinavien27.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Spargel28.04.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Frühlings-Kochkurs29.04.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar

Mai 2018

 • Spargel04.05.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden6 Plätze verfügbar
 • Frankreich06.05.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Schweiz09.05.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Frühlings-Kochkurs11.05.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden14 Plätze verfügbar
 • Spargel13.05.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Time Out (1)16.05.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Weltreise18.05.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden14 Plätze verfügbar
 • Thailand25.05.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden9 Plätze verfügbar
 • Spargel26.05.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Barbecue27.05.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Schweiz31.05.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar

Juni 2018

 • Frankreich01.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Sterneküche03.06.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Spargel08.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Fleischgenuss09.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden0 Plätze verfügbar
 • Italien10.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden8 Plätze verfügbar
 • Schweiz14.06.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Weltreise15.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Barbecue16.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: NeinDauer ca. 4 Stunden1 Plätze verfügbar
 • Skandinavien17.06.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden14 Plätze verfügbar
 • Time Out (2)20.06.2018Beginn: 19:00 Uhr UhrEinlass: 18:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Erotic Food22.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden12 Plätze verfügbar
 • Sommer-Kochkurs23.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Frankreich24.06.2018Beginn: 16:00 Uhr UhrEinlass: 15:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar
 • Barbecue29.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden9 Plätze verfügbar
 • Thailand30.06.2018Beginn: 18:00 Uhr UhrEinlass: 17:30Dauer ca. 4 Stunden16 Plätze verfügbar